Share holders' profile


 • Prof. Shree Krishna Shrestha
 • Prof. Balkrishna Shrestha,
 • Dr. Surendra Shrestha
 • Dr. Narendra Raj Paudel
 • C.A Roshan Kumar Neupane
 • Dr. Hari Prasad Pandey, 
 • Dr. Nirmala K.C
 • Mr. Rabin Shrestha
 • Mr. Dipendra Bhattarai, 
 • Ms. Anita Shrestha
 • Ms. Rama Laxmi Shrestha
 • Ms.Mina Gurung
 • Ms. Menuka Pyari Shrestha
 • Ms. Sandhya Rahbhandary
 • Ms. Indu Acharya
 • Ms. Sita Pokhrel
 • Ms. Ganga Sapkota
 • Mr. Mohan Pradhan
 • Mr. Umesh Shrestha
 • Mr. Bimal Jha
 • Mr. Bikram Prajapati